Thông tin liên hệ

Địa chỉ:10F Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 81 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Email:contact@bap.jp

Điện thoại:(+84 )(511)6565115