Điều khoản
13

Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang web và các dịch vụ của Dayconkieunhat.vn.

Khi truy cập, sử dụng, đăng kí làm thành viên trang web, đăng kí nhận bản tin hoặc đăng kí sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của Dayconkieunhat.vn, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

 Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với trang web Dayconkieunhat.vn. Website này cùng với thông tin, nội dung và dịch vụ trong đó được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Tin học và Xuất nhập khẩu BAP (sau đây gọi là “Dayconkieunhat.vn” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

 Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

Dayconkieunhat.vn có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

 Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với đại diện của chúng tôi bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử đến:
• Địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH MTV Tin học và Xuất nhập khẩu BAP (BAP). Tầng 5, tòa nhà Quảng Đông, 104-106-108 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng.
• Email: contact@bap.jp

 Đối tượng độc giả của Dayconkieunhat.vn

Trang Web này được điều hành từ văn phòng của công ty BAP. Trang Web này hướng đến độc giả là người Việt Nam.

 Quyền riêng tư

Dayconkieunhat.vn đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

 Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

• Quyền sở hữu

Trang Web này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Tin học và Xuất nhập khẩu BAP (BAP). Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung trên Trang Web, giao diện và thiết kế của Trang Web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên Trang Web và các địa chỉ (URL) của Trang Web là tài sản của Công ty TNHH MTV Tin học và Xuất nhập khẩu BAP (BAP) hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

• Quyền sử dụng nội dung

Dayconkieunhat.vn cho người dùng quyền không độc nhất, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, và bị giới hạn trong việc xem, sao chép, in ấn và phân phối Nội dung từ Trang Web với mục đích cá nhân, phi thương mại với điều kiện người dùng không được xóa bỏ hay che giấu các thông tin về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông tin khác về quyền sở hữu có trong hoặc đi kèm với Nội dung. Bạn cũng không được sử dụng bất kì Nội dung nào trên Trang Web theo một phương thức hoặc với mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Dayconkieunhat.vn. Tất cả các quyền không được nói rõ là được trao trong Bản điều khoản này đều mặc nhiên được giữ lại cho Dayconkieunhatvn.

 Thông tin về nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo và thiết kế được sử dụng trên Trang Web này, dù đã được đăng ký hay chưa được đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của Dayconkieunhat.vn hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không thể sử dụng hoặc trưng bày bất kỳ nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo hay thiết kế thuộc về Dayconkieunhat.vn hoặc các trang trực thuộc mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của chúng tôi.

 Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Dayconkieunhat.vn không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. Dayconkieunhat.vn không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

 Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Dayconkieunhat.vn không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
Người dùng đặc biệt hiểu rõ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành động phỉ báng, xúc phạm, hoặc phi pháp của người dùng và các bên thứ ba. Ngoài ra, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào cho dù đó là tổn thất đặc biệt, gián tiếp, vô tình, mang tính trừng phạt, hoặc mang tính hậu quả, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kể thiệt hại về việc sử dụng, thiệt hại lợi ích, thiệt hại dữ liệu, hoặc bất kể tổn thất nào tương tự, dù nguyên nhân là gì, và hoặc dựa trên bất kì lý thuyết hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là vi phạm hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, hoặc là hậu quả của (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web; (2) chi phí cho dịch vụ, vật phẩm hoặc Trang Web thay thế; (3) truy cập hoặc thay đổi trái phép quá trình truyền tải hoặc dữ liệu; (4) tuyên bố hoặc hướng dẫn của bất kì bên thứ ba nào về Trang Web; hoặc (5) bất kì vấn đề nào khác có liên quan đến Trang Web. Những hạn chế này sẽ được áp dụng cho dù chúng tôi có được khuyến cáo hay không về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy và không có các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả.

 Tài khoản của người dùng

Người dùng có trách nhiệm duy trì tính bí mật của bất kỳ mật khẩu nào liên quan đến tài khoản Dayconkieunhat của họ, theo dõi tất cả hoạt động thực hiện bằng tài khoản này, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các hoạt động do tài khoản này thực hiện (trừ khi chúng tôi gây ra một lỗ hổng an ninh).

 Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

Tại bất kì thời điểm nào, Dayconkieunhat.vn có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

 Chấm dứt hiệu lực

Mỗi bên đều có thể chấm dứt hiệu lực của Bản điều khoản vì bất kì lí do nào hoặc không có lí do nào tại bất kì thời điểm nào bằng cách thông báo và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức hoặc tại thời điểm đề cập trong thông báo. Sau khi chấm dứt, người dùng sẽ không tiếp tục truy cập Trang Web. Các điều khoản của Bản điều khoản có dụng ý hoặc ý nghĩa cho phép sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn.

 Hiệu lực từng phần của Bản điều khoản

Nếu bất cứ điều khoản nào của Bản điều khoản này bị toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì người dùng đồng ý nỗ lực hết sức để thực hiện ý đồ của các bên trong điều khoản đó, và những điều khoản còn lại trong Bản điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 Pháp luật hiện hành

Bản điều khoản này cùng với giải pháp dành cho bất kì tranh chấp nào liên quan đến Bản điều khoản này hoặc Trang Web sẽ tuân theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam mà không xét đến bất kì nguyên tắc xung đột nào về pháp luật.

Bất kì hoạt động pháp lí hoặc kiện tụng nào giữa Dayconkieunhat.vn và bạn có liên quan đến Bản điều khoản sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và người dùng đồng ý tuân theo phán quyết của tòa án này.

Review

Bột ăn dặm Nga có thực sự tốt không?

Bột ăn dặm Nga có thực sự tốt không?

Điều đầu tiên, trước khi mẹ muốn cho con...
Review bình sữa Dr Brown chi tiết nhất cho bé và mẹ

Review bình sữa Dr Brown chi tiết nhất cho bé và mẹ

Với tần suất tìm kiếm bình sữa Dr Brown...
Review ghế ăn dặm Hanbei cho bé chi tiết nhất năm 2020

Review ghế ăn dặm Hanbei cho bé chi tiết nhất năm 2020

Là một người mẹ chăm sóc con trong thời...
Bình sữa rảnh tay là gì? Những điều mẹ cần biết khi mua cho bé

Bình sữa rảnh tay là gì? Những điều mẹ cần biết khi mua cho bé

Gần đây, nhiều mẹ bỉm sữa hay hỏi mình...

Được quan tâm nhất

Gọi sữa về nhanh chóng với 10 mẹo vô cùng đơn giản

Gọi sữa về nhanh chóng với 10 mẹo vô cùng đơn giản

Các mẹ đang rất lo lắng khi lần đầu...
Những loại thuốc canxi tốt nhất cho bé

Những loại thuốc canxi tốt nhất cho bé

Canxi là một trong những dưỡng chất quan trọng...
Những stt suy ngẫm về cuộc đời được nhiều người ưa thích

Những stt suy ngẫm về cuộc đời được nhiều người ưa thích

34 stt suy ngẫm về cuộc đời được những...

Bài mới nhất

Bé bị nổi mẩn đỏ khắp người và ngứa thì nên làm gì?

Bé bị nổi mẩn đỏ khắp người và ngứa thì nên làm gì?

Bé bị nổi mẩn đỏ khắp người và ngứa...
Cách trị mụn nhọt cho trẻ hiệu quả nhất mẹ nên biết

Cách trị mụn nhọt cho trẻ hiệu quả nhất mẹ nên biết

Đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng vẫn chưa...
Học ngay cách nấu cháo thịt bò bí đỏ cho bé ăn ngon, mau lớn

Học ngay cách nấu cháo thịt bò bí đỏ cho bé ăn ngon, mau lớn

Trong thực đơn ăn dặm của trẻ không thể...
Fan page